top of page

בוא וראה כמה מופרשין דרכיו של מקום מדרכי בשר ודם .

בשר ודם במתוק מרפא את המר,

אבל מי שאמר והיה העולם לא כן אלא-במר מרפא את המר.

לימודי המשך להומיאופתים | קורסים למתקדמים: 
ב-10 השנים האחרונות מתקיימים קורסים להשתלמויות להומיאופתים, על מנת להרחיב את הידע של מטפלים הומיאופתים. 
הקורס "לטפל באהבה" התקיים 8 שנים רצופות לאורך השנה כולה. ובשנים אלו למדו אצלנו עשרות הומיאופתים מטריה מדיקה מורחבת, הסתכלות מובנית ומסודרת על עולם התרופות ההומיאופתי, חלוקת הרמדיז לפי הממלכות השונות, הרחבת הרפרטורי והשימוש בה.
חשיבות
התשאול וההתמקצעות בו. 
בשנים אלו נתחנו מאות מקרים, למדנו עשרות רבות של רמדיז שונות, בחנו גישות שונות, למדנו וחווינו תשאול שונה, עמוק ומקיף, תשאול שנוגע בחוויה העמוקה של המטופל.
העמקנו בחשיבה ההומיאופתית ויישומה בעבודה הקלינית. 
בשנים האחרונות מכללת פעימה מקיימת ימי עיון בנושאים שונים.

ימי העיון מתקיימים במרכז שביט ברמת גן. 

בין הנושאים שנלמדו : 
עולם הציפורים בהומיאופתיה. רמדיז, תובנות, תמות מנחות, מטריה מדיקה מורחבת. 
קבוצת הלנתנידים מתוך הטבלה המחזורית: הבנות מהשנים האחרונות, מקרי ריפוי חדשנים, תמות מנחות בלנתנידים, חוויה פנימית של המטופל הזקוק לרמדי מקבוצה זו. הרחבת המטריה מדיקה של הלנתנידים. 
הקורסים וימי העיון נמשכים לאורך כל השנה. 
ב2023-2024 יפתח קורס מקיף להומיאופתים על הטבלה המחזורית. 
ניתן לקבל הרצאות מצולמות. 

מרכזי לימוד בת"א ובצפון 

לימודים   בשעות אחה"צ 

לימודים מרוכזים ליום אחד בשבוע

bottom of page